Дизайн лестницы в гостиной
vino-i-co.ru

Дизайн лестницы в гостиной


Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

 2012-10-27 00:00:00
 Dmitry Burobin

Dnes vytvoříme systém komentářů s automatickou kontrolou vstupních dat pomocí technologie Ajax a přidáváním nového komentáře s použitím jQuery bez znovunačtení stránky.

Vytvoření tabulky a připojení k databázi.

Vytvoříme si tabulku comments, do které budeme ukládat: identifikátor komentáře ( id ), identifikátor rodičovského komentáře ( parent_id ), jméno ( name ), text komentáře ( text ) a datum přidání komentáře ( date ).

CREATE TABLE `comments` ( `id` INT ( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `parent_id` INT ( 5 ) NOT NULL, `name` VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, `komentar` TEXT, `date` DATETIME, PRIMARY KEY(`id`) )ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
Taktéž si vytvořte soubor db.php, pro připojení k databázi.

<?php
$DBSERVER = 'localhost'; //server, který bude použít pro navázáníspojení s DB 
$DBUSER = 'root'; //Váš mysql login, nejspíš je stejný jako u mě pro localhost, tudiž root 
$DBPASS = ''; //heslo, které jste zadaval při instalaci MySQL 

$DB = 'test'; //databáze, s kterou budeme pracovat 

//navazení spojení pomoci mysql_connect  
$link = mysql_connect($DBSERVER, $DBUSER, $DBPASS)  or die("Could not connect: " . mysql_error()); 
//vybírame databázi 
mysql_select_db($DB, $link) or die ('Can\'t use test : ' . mysql_error()); 
//řekněme MySQL, že všechná data jsou ve formatu UTF-8 
mysql_query("SET NAMES UTF8");
?>

index.php

Hlavní stránka bude obsahovat formulář pro přidávání komentářů s polem pro jméno, zprávu a skryté pole, do kterého budeme ukálát identifikátor rodičovského komentáře, pokud někdo bude odpovídat na nějaký komenář. Soubor index.php vypadá takto:

<?php
/Soubor pro vybírání komentářů z databáze/
require_once 'comment.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<head>
    <title>Systém komentářů.</title>
    <meta charset="utf-8" >
    
    <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- soubor se styly -->
    <script src="jquery-1.7.1.min.js"></script> <!-- připojení jquery -->
    <script src="comment.js"></script> <!-- funkce potřebné pro přidávání komentářů -->
    
</head>
<body>
<ul id="commentWrapper">

<?php
/Zde v proměnné $comments jsou komentáře/
echo $comments;
?>

<!-- formulář pro přidávání komentářů -->
</ul>    
    <div id="commentBox">
        <input class="validate" type="text" name="name" >
        <input id="parent" type="hidden" name="parent_id" value="">
        <div class="commentText">
            <textarea name="text"></textarea>
        </div>
        <button>Přidat</button><img class="loader" src="loader.gif">
    </div>
</body>
</html>

Styly a knihovna jQuery

Pro správné fungování potřebujeme připojit knihovnu jQuery. Tu buď stáhnete z oficiálního webu nebo z archivu s tímto článkem. Pak, aby komentáře líp vypadali přidáme styly, nic složitého v nich není, proto je nebudu popisovat:

body
{
    margin:0;
    padding:0;
}
ul, li
{
    list-style-type:none;
}
.loader
{
    display:none;
}
#commentBox
{
    width:400px;
    padding:10px;
}
#commentBox input
{
    width:250px;
    height:25px;
    padding: 0 5px;
    margin:5px;
    border: solid 1px #ccc;
    background:#f1f1f1 url(bg_input.png) no-repeat;
    font: 400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox textarea
{
    width:250px;
    height:100px;
    margin: 5px;
    padding: 5px;
    border: solid 1px #ccc;
    background:#f1f1f1 url(bg_koment.png) no-repeat;
    font: 400 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentBox button
{
    height:30px;
    width:85px;
    margin-left: 183px;
    margin-top:0px;
    font:700 12pt/14pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap
{
    width:350px;
    padding:10px;
    padding-bottom:3px;
    margin:10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius:10px;
    background:#f7f7f7;
}
#commentWrap .komentar
{
    padding:5px;
    padding-left:0px;
    border-top:1px solid #ccc;
    margin-bottom:10px;
    font:400 12pt/14pt Times New Roman;
}
#commentWrap .replay
{
    margin-left:270px;
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap a
{
    text-decoration:none;
}
#commentWrap .commentName
{
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
#commentWrap .commentDate
{
    font:400 11pt/13pt Times New Roman;
}
.repName
{
    font:400 12pt/14pt Times New Roman;
    font-style:italic;
}
.repText
{
    font:700 10pt/12pt Ume Gothic O5;
}
.repDate
{
    font:400 9pt/11pt Times New Roman;
    font-style:italic;
}

comment.php

Tento soubor je určen pro vybírání dat z databáze a vkládání těchto dat do šablony.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';

// Vybereme komentáře z databáze
$query = mysql_query("
         SELECT `id`,`parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments` ORDER BY `id` ASC 
         ");
         
// Pokud při vykonání příkazu nastané chyba vypišeme ji
if(!$query) { echo mysql_error() . " - " . mysql_errno(); }
else {

// Jinak pomocí cyklusu projdeme všechny záznamy v tabulce
        while($result = mysql_fetch_assoc($query))
        {
            
// a uložíme je do pole $data  
            $data[$result['id']] = $result;
        }

// Funkce pro vkládání dat ( komentářů ) do šablony
function commentsToTemplate($comment)
{
// $comment - pole komentáře - id, parent_id, name, text, date 
    
// Zapneme bufferování výstupu, aby šablona nebyla zobrazená v místě volání funkce
    ob_start();  
      
// Připojíme šablonu comment_template.php, do které vložíme data z pole $comment
    require_once 'comment_template.php';                     
  
// Získáváme obsah bufferu jako řetězec   
    $comments_string =  ob_get_contents(); 

// Vymažeme všechno z bufferu
    ob_end_clean();

// Vrácíme komentář jako řetězec   
    return $comments_string;    
}

// Funkce pro zpracování pole $data, které
// bude rozděleno do jednotlivých komentářů a odesláno funkci 
// commentsToTemplate
function commentsString($data)
{
    foreach($data as $w) 
    {
        $string .= commentsToTemplate($w);
    }
 
return $string; 
}  

// proměnná $comments obsahuje naše komentáře, které zobrazujeme na hlavní stránce
$comments = commentsString($data);

// vynulujeme proměnnou $data 
$data = null;
}
?>

comment_template.php

Toto je vlastně šablona jednotlivého komentáře.

<?php
// Do této šablony se načítají data z pole $data, která jsou odesláná funkci commentsToTemplate
echo '<li id="comment'.$comment['id'].'">
    <div id="commentWrap">';
        
// Pokud existuje parent_id, pak zobrazíme, že se jedna o odpověď
        if($comment['parent_id']!=0)
        {
// Vybereme z DB jméno a datum rodičovského komentáře
            $q = mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            $r = mysql_fetch_assoc($q);
            echo '<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '.$r['date_add'].'
            </span><br>';
        }
        
// Zobrazíme jméno a datum přidání
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
<!--Zobrazíme text komentáře-->
            '.$comment['komentar'].'
        </div>
<!--Pokud zmačkneme na tento odkaz, pak se do skrýteho pole s názvem parent_id přidá
identifikátor tohoto komentáře. 
Použil jsem zde JS událost onClick, tzn. pokud je tlačítko zmačknuté, pak najdi prvek s 
id parent ( což je skrýte pole parent_id ) a do hodnoty přidej id komentáře, na který chcete odpovědět-->
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='.$comment['id'].';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>';
?>

comment.js

Tento soubor je určen pro odesílaní dat na server a přidávání do databáze

$(document).ready(function(){
    
// Objekt commentBox bude obsahovat data pro odesílání na server
    var commentBox = {};
    
// Po kliknutí na tlačítko přidat      
     $('#commentBox button').live('click',function(){
         
// Do objektu commentBox bude přidána hodnota skrýteho pole input s názvem parent_id,
// které obsahuje id rodičovského komentáře a pokud je prázdné tak bude 0, což znamená, že
// se jedná o nový komentář bez reakci na něj ( toto se bude ověřovat až odešleme data na server ).   
        commentBox.parent_id = $('#commentBox').find("input[name='parent_id']").val();
        
// Taktéž přidáme do objektu commentBox hodnotu pole name a zprávu
        commentBox.name = $('#commentBox').find("input[name='name']").val();        
        commentBox.text = $('#commentBox').find("textarea").val();
// Abyste to lépe pochopili syntaxe toho, jak přidáváme hodnoty do objektu je:
// Objekt.název_proměnné = hledáme input nebo textarea.hodnota pole

// Funkce pro odesílání dat na server        
        sendData();
     });
    

function sendData()
{
// Najdeme tlačítko schováme jej a zobrazíme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu )
    $('#commentBox').find('button').hide().next().show();

// Odešleme    data metodou post na server
    $.post(
// Soubor, ve kterém se provádí ověřování dat a přidávání komentářů     
        "addkoment.php",
// Objekt s proměnnými (parent_id, name a text)
        commentBox,
        function(data){
// Pokud jsou nějaka data, to znamená, že nastala chyba
            if(data)
            {
// Převedeme tento řetězec JSON do objektu JS
                data = $.parseJSON(data);
                
// Vytvoříme proměnnou errors, která bude obsahovat název chyby
                var errors = '';

// Použijeme cyklus pro zobrazení všech chyb najednou.
// Použil jsem tuto konstrukci, protože nejprvé jsem zobrazoval všechny chyby, ale
// nakonec jsem to změnil a teď se bude zobrazovat jenom jedna konkretní chyba     
// Kdybyste chtěli zobrazit všechny chyby tak použijte konstrukci
// errors += val+'\n'; - každá chyba se zobrazí na samostatném řádku.
// i - obsahuje název chybného pole a val - popis chyby
            
                $.each(data, function(i, val)
                {
                    errors += i;
                });

// Uložil jsem do proměnné errors jenom název chybného pole a
// cyklusem switch procházim všechny varianty a přidávam červený rámeček 
// pokud pole je prázdné nebo jestli komentář nebyl přidan tak zobrazim hlášení                    
                   switch (errors) 
                   {
                      case 'name':
                        $('#commentBox').find("input[name='name']").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 'text':
                        $('#commentBox').find("textarea").css('border','2px solid red');
                        break
                      case 'not_add':
                        alert('Komentář nebyl přidan.')
                        break
                      default:
                        alert('Něco je špatně')
                  }

// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
                $('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Jinak, pokud žadná chyba nenastala, tak voláme funkci addComment, která zobrazí
// komentář bez znovunačtení stránky a vynuluje hodnoty vstupních poli
            } else {
                addComment();        
            }
        }
    
    )

}

function addComment()
{
// Na konec prvků s id commentWrapper ( což je ul ) přidame tag <li></li>,
// ve kterém se bude nacházet nový komentář
    $("#commentWrapper").append('<li></li>');

// Najdeme poslední tag <li>, který jsme teď vytvořili a
// načteme do něj poslední komentář
    $("#commentWrapper li:last").load('new_comment.php');
// Najdeme loader ( ten si můžete stáhnout z archivu ) schováme jej a zobrazíme tlačítko přidat     
    $('#commentBox').find('button').show().next().hide();

// Vynulujeme hodnoty vstupních poli
    $('#commentBox input').val('');
    $('#commentBox textarea').val('');

}

});

addkoment.php

Tento skript zpracovává data poslána na server pro zpracování.

<?php
// Ověříme, zda se jedna o odeslána POST data nebo si člověk jen tak otevřel tuto stránku
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest') {

// Pokud ano, pomocí funkci sleep přidame efekt zpoždění, abyste 
// viděl loader, jinak, protože pracujeme na lokálním serveru
// se ten loader hned schová  
     sleep(2);

// Ověříme vstupní data     
// Pokud je pole name nebo textové pole prázdné do pole $error uložíme text chyby
// ukončíme skript a odešleme tuto chybu v JSON formátu  
     if(!isset($_POST['name']) OR empty($_POST['name']))
     {
        $error['name'] = "Zadejte jméno.";
        exit(json_encode($error));
     } else {
        $name = htmlspecialchars(stripslashes(trim($_POST['name'])));
     }
     
     if(!isset($_POST['text']) OR empty($_POST['text']))
     {
        $error['text'] = "Zadejte zprávu.";
        exit(json_encode($error));
     } else {
        $text = stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['text'])));
     }
     
// V tomto případě, když parent_id je prázdné pole tak mu přiřadime hodnotu 0
// to znamená, že se jedná o nový komentář, který není odpovědí na něčí jiný  
     if(!isset($_POST['parent_id']) OR empty($_POST['parent_id']))
     {
        $parent_id = 0;
     } else {
        $parent_id = stripslashes(htmlspecialchars(trim($_POST['parent_id'])));
     }
     
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce )  
     require_once 'db.php';
     
// Přidame komentář do databáze a vrátíme false, tzn.
// že chyba nenastala a komentář byl přidán.
     $q = mysql_query("
     INSERT INTO `comments`(`parent_id`,`name`,`komentar`,`date`)
     VALUES('".$parent_id."','".$name."','".$text."', NOW())
     ");
     if(!$q) { $error['not_add'] = "Komentář nebyl přidan."; exit(json_encode($error));}
     else { exit(false); }

}
?>

new_comment.php

V tomto souboru vybírame poslední komentář, abysme ho následně zobrazili po úspěšnem ověření vstupních dat.

<?php
// Vložíme soubor s připojením k databázi. ( musí se nacházet ve stejné složce ) 
require_once 'db.php';
// Vybereme maximální ( poslední přidáný ) id
$max = mysql_query("SELECT MAX(`id`) FROM `comments_my`");
// Pak vybereme všechny související údaje s tímto identifikátorem
$query = mysql_query("
         SELECT `parent_id`,`name`,`komentar`, 
         DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add
         FROM `comments_my` WHERE `id` = '".mysql_result($max,0)."'
         ");
$comment = mysql_fetch_assoc($query);

// A stejně, jak jsme zobrazovali komentáře před tím, zobrazíme poslední přidáný
echo '<li id="comment'.mysql_result($max,0).'">
    <div id="commentWrap">';
        
        if($comment['parent_id']!=0)
        {
            $q = mysql_query("SELECT `name`, DATE_FORMAT(date, '%d %M %Y %H:%i') as date_add FROM `comments_my` WHERE `id`='".$comment['parent_id']."'");
            $r = mysql_fetch_assoc($q);
            echo '<span class="repText">Odpověď na komentář</span> <span class="repName">
            '.$r['name'].'
            </span> <span class="repText">from</span> <span class="repDate">
            '.$r['date_add'].'
            </span><br>';
        }
        
echo    '<span class="commentName">'.$comment['name'].'</span> - <span class="commentDate">'.$comment['date_add'].'</span>
        <div class="komentar">
            '.$comment['komentar'].'
        </div>
        <a class="replay" href="javascript:;"
        onClick="document.getElementById(\'parent\').value='.mysql_result($max,0).';">Odpovědět</a>
    </div>
</li>';
?>

Závěr

Probrali jsme, jak můžeme zpracovávát formuláře bez znovunačtení stránky. Doufám, že se Vám tento článek líbil a byl pro Vás přínosný.

Systém Orphus

Napište komentář.

Celkem komenrářů(8424)

Sonjafar - 2018-02-24  11:45:48

 best mattress in 2016 [url=http://clickand.co/i8qv9]visite site[/url]
memory foam mattress toppers costco [url=http://chilp.it/b1d4e75]websites[/url]
mattress firmness these details
hotel mattress toppers for sale read more

Hazelskism - 2018-02-24  09:51:45

 [url=http://43.get-x.tk]Гель для увеличения полового[/url]

Trevorhob - 2018-02-24  03:44:10

 Excellent website. A lot of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks on your sweat!
[url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
viagra youtube
where can i buy viagra

Trevorhob - 2018-02-24  01:41:48

 Hi there, You've done an incredible job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]viagra[/url]
viagra vs cialis vs levitra
buy viagra

Trevorhob - 2018-02-24  00:41:23

 Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise it is complicated to write.
[url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]buy viagra[/url]
viagra 50 mg tablet
viagra for women over 50

Trevorhob - 2018-02-24  00:26:09

 cialis time
cialis without a doctor prescription
cialis before and after
[url=http://cialispego.com/]cialis generic[/url]

Tolikkk - 2018-02-23  23:59:49

 online pharmacy Dulcolax in USA with NO PRESCRIPTION ; low prices for generic Dulcolax in UK no script needed c.o.d. ove
ight ; [b]order cheap Dulcolax in UK no script needed [/b] ; order cheap online Dulcolax in Australia cheap c.o.d. no rx ; cheapest prices Dulcolax in Canada NO PRESCRIPTION required
[url=http://trustedmeds.store/shop/go.php?sid=5&search=Dulcolax] [u][b]>>> Want to buy with Discount? CLICK HERE! [/b][/u] http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1
RELATED TAGS:
buy online generic Dulcolax in UK/GB
order with low price Dulcolax fedex cod
discount drugs Dulcolax delivered ove
ight
cheapest place Dulcolax from u.s. pharmacy no prescription
Dulcolax online without a prescription and no membership
low prices Dulcolax australia no prescription
Dulcolax quick delivery no prescription USA
best price Dulcolax shipped ove
ight without a prescription
Dulcolax no prescription united states
where do i get Dulcolax online no prescription fedex
Dulcolax money order
get Dulcolax no script required express delivery
Dulcolax online ove
ight without dr approval
cheap price Dulcolax no perscription ove
ight
Dulcolax next day no prescription
purchase generic Dulcolax online lowest prices USA
Dulcolax without perscription or membership USA
where to buy Dulcolax online ove
ight delivery USA
Dulcolax with no perscription
best prices for Dulcolax generic fedex no prescription
Dulcolax with no prescriptions
discount price Dulcolax c.o.d. without prescription
Dulcolax no prescription fast delivery in Massachusetts ;indian Dulcolax ups cod USA ;order cheap generic Dulcolax in USA ;order cheap online Dulcolax in USA
buy safety cheapest Dulcolax without prescription ;order now low price Dulcolax without rx USA
ordering Dulcolax cod cash delivery
order online cheap Dulcolaxin Nevada
Dulcolax no prescription ove
ight shipping USA
buy online cheap Dulcolaxin France
i want with discount Dulcolax without a rx ove
ight delivery
safe order for generic Dulcolax with no rx
best prices for Dulcolax in UK ;secure ordering Dulcolax no prescriptions needed USA ;licensed pharmacy Dulcolaxin San Diego ;need Dulcolax no prescription fast delivery
order online generic Dulcolax online USA pharmacy ;buy safety Dulcolax ove
ight no prescription USA ;Dulcolax online ove
ight without dr approval
discount Dulcolax in UK/GB ;order safety Dulcolaxin El Paso ;order with low price Dulcolax in UK/GB ;order online generic Dulcolax online pharmacy USA ;where can i buy generic Dulcolax in Australia
buy safety cheapest Dulcolax in Canada
buy legitimate Dulcolax in UK/GB //order online cheap Dulcolax in USA ;;for sale Dulcolax in Canada ;where can i purchase Dulcolax in Australia ;how can i get Dulcolax in UK/GB
where to purchase Dulcolax in UK/GB ;purchase at best price Dulcolax in UK/GB ;where to buy Dulcolax in USA ;find generic Dulcolax in UK ;order online generic Dulcolax in UK ;
need Dulcolax in USA
discount price for Dulcolax in UK
find generic Dulcolax in UK/GB
[url=http://integra-water.com/index.php/forum/welcome-mat/40221-cheap-mircette-lowest-prices-mircette-fast-shipping-no-prescription#40179]cheap Mircette;lowest prices Mircette fast shipping NO PRESCRIPTION[/url]
[url=http://www.gmcorporativa.com.br/index.php/forum/suggestion-box/37989-cheapest-noroxin-cheapest-prices-noroxin-tablet-without-script#37993]cheapest Noroxin;cheapest prices Noroxin tablet without script[/url]
[url=http://www.tucsonjamz.com/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=446319%22/]where to get Altace;cheapest price to order Altace with credit card NO PRESCRIPTION[/url]
[url=https://crypher.com/index.php?topic=69832.new#new]cheap prices Rocaltrol;cheapest prices Rocaltrol without rx[/url]
[url=http://team-mnu.co.za/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2277]price of Desyrel;low price for quality Desyrel ove
ight without prescription[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  23:25:09

 Hi there friends, its impressive article about tutoringand entirely defined, keep it up all the time.
[url=http://viagrapego.com/]asda pharmacy viagra prices[/url]
viagra does not work anymore
generic viagra

Trevorhob - 2018-02-23  23:11:02

 cialis does it work
buy cialis online
cialis substitute
[url=http://cialispego.com/]cialis without a doctor prescription[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  21:54:49

 cialis erectile dysfunction
cialis prices
cialis effective
[url=http://cialisttk.com/]buy cialis online[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  20:38:06

 cialis goodrx
cialis prices
cialis 20 mg dosage
[url=http://cialismsnntx.com/]buy cialis online[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  19:32:10

 I always emailed this web site post page to all my contacts, for the reason that if like to read it afterward my friends will too.
[url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra[/url]
viagra what it does
viagra pills for sale

Trevorhob - 2018-02-23  19:21:46

 cialis active ingredient
generic cialis
cialis contraindications
[url=http://cialismsnntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  18:14:49

 This page really has all the information I wanted conce
ing this subject and didn't know who to ask.
[url=http://viagrasildenafilbsl.com/]otc viagra[/url]
viagra on craigslist
viagra pills for sale

CarmenSen - 2018-02-23  18:06:32

 [url=http://11.get-8x.tk]Копии часов Скелетонов[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  18:05:11

 cialis shipped from usa
cialis versus viagra reviews
cialis with food
[url=http://cialisttk.com/]buy cialis online[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  16:57:32

 Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment to support you.
[url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]sildenafil 100mg price[/url]
viagra usage instructions
viagra without a doctor prescription

Trevorhob - 2018-02-23  16:48:31

 cialis cost
cialis generic
cialis or viagra or levitra
[url=http://cialismsnntx.com/]cialis without a doctor prescription[/url]

Trevorhob - 2018-02-23  15:40:04

 I used to be able to find good info from your content.
[url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra for women[/url]
viagra soft tabs 50 mg
viagra 100mg

Trevorhob - 2018-02-23  15:32:14

 cialis prostate
cialis prices
generic cialis sale
[url=http://cialisttk.com/]cialis generic[/url]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] 

Jméno:povinné

E-mail:povinné

Komentař:povinné

Opište čisla a písmena z obrazku:

Refresh

v komentářich nesmíte používat sprostá slova a odkazy!!!Děkuji za pochopeni.
Источник: http://www.koding.cz/priklady.php?id=116&page=14

Дизайн лестницы в гостиной фотоДизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостиной

Дизайн лестницы в гостинойМеню

Главная

Попик капрон своими руками
Облегающие платья миди
На аву девушек русских
Пошлые поздравления с днем рождения женщине короткие с юмором
Воблеры из поролона
Фото ногтей дизайн зимний
Трогательные поздравления в прозе лучшей подруге
Как сделать локоны на длинные волосы быстро
Как сделать коробку с живыми цветами своими руками
Отмосток своими руками